Menu Luk

Svarskala – er der en standard?

Hvordan ser en svarskala ud?

Kære brevkasse

Jeg er ved at lave et spørgeskema, hvor nogle af spørgsmålene skal besvares ved hjælp af en svarskala. Svarene skal gå fra “fremragende” til “elendig” eller lignende. 

Er der en standard for den slags skalaer? Hvor mange svarmuligheder skal der fx være, og hvad skal de forskellige muligheder hedde?

Med venlig hilsen

T. C.

Svar

Kære T.C.

Ja, der er standarder for, hvordan man laver skalaer. 

Først og fremmest skal du designe en svarskala med lige mange positive og negative svarmuligheder på hver side af skalaen, så din skala ikke prioriterer den ene gruppe af svar frem for den anden. Det er kutyme at indsætte en neutral svarmulighed i midten af skalaen, så dem, der ikke helt ved, hvad de skal svare, kan give udtryk for det. 

Du spørger, hvor mange svarmuligheder, der skal være. Det er mest udbredt at lave en skala med fem punkter. Men det kommer an på, hvor stor spredning, du ønsker i svarene og, hvor præcist dine modtagere er i stand til at svare på din skala. Læs mere i vores brevkasssesvar om skalaer: https://spoergeskemaerdervirker.dk/skala/.

Du spørger også, hvad skalaens svarmuligheder skal hedde. Det er der ikke noget fast svar på. Hvis det giver mening at formulere nogle af dine spørgsmål som udsagn, kan du bruge Likert-skalaen. 

Med en Likert-skala skal modtageren vurdere, hvor enig eller uenig vedkommende er i flere udsagn. Det kan for eksempel være: “Det er nemt at bruge Liked videos funktionen, når jeg vil se mine yndlingsvideoer.” Under udsagnet får modtageren en skala med fem punkter. Den ser sådan ud: 

  • Meget enig 
  • Enig 
  • Hverken enig eller uenig
  • Uenig
  • Meget uenig

Fordelen ved Likertskalaen er, at den er anvendt i mange spørgeskemaer, så modtageren kender den, og let kan bruge den.  

Du kan se flere eksempler på brug af Likert-skalaen hos SurveyMonkey.

Med venlig hilsen

Ida og Charlotte

Du kan også skrive til brevkassen, hvis du har et spørgsmål om spørgeskemadesign, du gerne vil have svar på.