Menu Luk

Hvordan får jeg valide svar på mit spørgeskema?

Valide svar får du, hvis spørgeskemaet passer til respondentens oplevelser og situation.

Hej Spørgeskemaer der virker

På min arbejdsplads er vi ved at lave et kort spørgeskema til forbrugere. Vi vil gerne sikre os, at svarene bliver valide. 

Hvordan gør vi det?

Mvh. Peter H

Svar

Hej Peter H

Godt spørgsmål.

Validitet er et komplekst begreb. Validitet fordrer bl.a., at din undersøgelsesmetode er velvalgt til dit formål, og at dine spørgsmål er relevante i forhold til det, du gerne vil vide noget om. Det må du derfor overveje.

Om svarene på dine spørgsmål bliver valide eller gyldige er desuden tæt forbundet med den måde, du spørger på, og de svarmuligheder, du giver.

Dine respondenter skal gerne forstå spørgsmålene på samme måde, og de skal kunne svare på dem for at kunne afgive valide svar.

Gå derfor alle dine kritisk spørgsmål igennem og vurdér, om de er enkle og lette at forstå. Hvis de giver anledning til flere fortolkninger, er de for uklare, og du må omformulerere dem. 

Gør det samme med dine svarmuligheder. Er det lette at forstå, og er de tilstrækkelige?

Bagefter skal du teste dit spørgeskema på potentielle respondenter. Gennemgå spørgsmålene ét for ét med dem og bed dem fortælle dig, hvordan de forstår spørgsmålet, og hvad de vil svare. Ligger deres svar inden for de svarmuligheder, du giver?

Du kan læse mere om hele processen i vores bog.

Med venlig hilsen

Ida og Charlotte

Du kan også skrive til brevkassen, hvis du har et spørgsmål om spørgeskemadesign, du gerne vil have svar på.